partizan : [fr.] Düşmən arxasında müstəqil hərəkət edən silahlı xalq dəstələrinin iştirakçısı. Partizanlar tez-tez yerlərini dəyişir, hər gün də təzə bir üsul işlədirdilər. M.Hüseyn.