partizanlıq : is.
1. Partizan mübarizəsində, partizan dəstəsində iştirak etmə; partizan hərəkatı, partizan mübarizəsi. _ Partizanlıq etmək – partizan mübarizəsi aparmaq, partizan dəstəsində iştirak etmək, partizan olmaq.
2. Bax partizançılıq 1-ci mənada.