pastoral : [fr. pastorale; lat. pastoralis – çobansayağı]
1. XIV-XVIII əsrlər Avropa ədəbiyyatında və incəsənətində çobanların təbiət ağuşunda həyatını idillik şəkildə təsvir edən janr, habelə həmin janrda əsər. Renessans dövründə Qərbi Avropada zəngin pastoral ədəbiyyatı yaranmışdı.
2. sif. Həmin janrda olan. Pastoral roman. Pastoral sonata.