patent : [lat. patentis – açıq, aydın]
1. İxtiraçının ixtirasını təsdiq edən şəhadətnamə, sənəd.
2. Alver, sənət və s. ilə məşğul olmaq hüququ verən şəhadətnamə. // Hər hansı hüququ, səlahiyyəti və s.-ni təsdiq edən şəhadətnamə. Konsul patenti (konsulun səlahiyyətini təsdiq edən sənəd). Gəmi patenti (gəminin bayrağını, mənsubiyyətini təsdiq edən sənəd).