pauza : [yun. pausis – kəsilmə]
1. Danışıq zamanı müvəqqəti dayanma, fasilə, ara vermə.
2. Musiqidə: ritm cəhətdən tənzim edilən fasilə. Musiqi əsərlərinin ifası zamanı işlədilən fasiləyə (tənəffüsə) pauza deyilir. “İbtidai musiqi nəzəriyyəsi”. // Həmin fasiləni notda göstərmək üçün işarə.