peşkəş : is. [fars.] Bəxşiş verilən, bağışlanan şey; hədiyyə, bəxşiş. Evlənmək istəyən bir qədər peşkəş özü ilə götürüb, bəyin qulluğuna gedib ondan izn almaq məcburiyyətində idi. Ə.Haqverdiyev. _ Peşkəş etmək (eləmək) – hədiyyə vermək, bağışlamaq. Peşkəş olmaq – hədiyyə olaraq verilmək, bağışlanılmaq. [Bayram:] Al bu yaylıq da [Zalxaya] peşkəş olsun. M.F.Axundzadə.