pedantizm : [ital.] Həddindən artıq formalizm (rəsmiyyətçilik); ifrat xırdaçılıq.