periferiya : is. [yun.]
1. Əyalət, ətraf.
2. sif. anat. Ətraf üzvlər.
3. is. riy. Çevrənin, fiqurun sərhədi.