perqament : [Kiçik Asiyada qədim Perqama şəhərinin adından]
1. Kağız icad olunana qədər üstündə yazı yazmaq üçün istifadə olunan xüsusi surətdə işlənmiş heyvan dərisi.
2. Həmin material üzərində yazılmış qədim əlyazması. [Peterburq akademiyasında] üstü yazılı daşlar və qeyri qədim şeylər, o cümlədən perqament üstə yazılan Quran saxlanır. “Əkinçi”.
3. Yağ və rütubət buraxmayan sıx və möhkəm kağız.