personaj : [fr.] Bədii əsərdə iştirak edən şəxs; surət, tip. Mənfi personaj. Komik personaj. – [“Arşın mal alan”da] səkkiz personaj iştirak edir. Ə.Sultanlı.