perspektiv : [fr.]
1. rəs. Əşyanın, müşahidə nöqtəsindən uzaqlığından asılı olaraq, gözlə qavranılan cəhətlərinə uyğun şəkildə müstəvi üzərində təsviri. Şəkildə perspektiv yaxşı verilmişdir.
2. Uzaq bir müşahidə nöqtəsindən görünən mənzərə, təbiət mənzərəsi.
3. məc. Gələcək plan; nəzərdə tutulan, təxmin edilən, gözlənilən şey, gələcək imkanlar; gələcək. Onun yaxşı perspektivi var. İşin perspektivi. Perspektivi olan sahələr. // Sif. mənasında. Perspektiv plan.
4. Perspektivdə şəklində – gələcəkdə, qarşıda, qabaqda. Perspektivdə böyük işlər var.