piylənmək :
1. məch. Piy sürtülmək.
2. qayıd. Çox kökəlmək. Erkəklər piyləndi.