plafon : is. [fr.] Tavana və ya divara bərkidilmiş elektrik lampaları örtüsü.