platin : [isp. platina] Boz, ağ rəngli qiymətli metal; ağqızıl.