plitə : [rus. plita]
1. İri, yastı səthi düz daş, metal və s. parçası. Mərmər plitə. Beton plitə. Çuqun plitə.
2. Bax pilətə. Qaz plitəsi.