poliqrafçı : is. Poliqrafiya sənayesi işçisi, poliqrafiya mütəxəssisi.