pota :
1. is. Adətən donuz, ayı balasına deyilir. Donuz potası. – Mağara o qədər kiçik idi ki, içindəki iki ayı balası (potası) apaçıq görünürdü. A.Şaiq.
2. Bax potaboy(lu). Pota oğlan. Pota kişi.