pozğunlaşmaq : f.
1. Pozğun olmaq, əxlaqı pisləşmək, xarablaşmaq.
2. Pozulmaq, pərişan olmaq, xarablaşmaq. [Dərviş:] Huşum və bədənim ləmsləşdi, pozğunlaşdı, özümü duymaz oldum.. A.Divanbəyoğlu.
3. Pozğun hala gəlmək, intizamdan çıxmaq, qayda-qanuna riayət etməməyə başlamaq. Pozğunlaşmış silahlı dəstəni tərk-silah etmək.