pozisiya : is. [lat.]
1. Mövqe.
2. Duruş, vəziyyət.
3. Döyüş meydanı.
4. Baxım, rəy, münasibət.