pozucu : is.
1. Hər hansı bir qaydanı, qanunu, üsulu və s.-ni pozan.
2. Pozğunluq salan, nizamsızlıq, qaydasızlıq törədən. Pozucu ünsürlər.
3. Dağıdıcı, yıxıcı, viranedici, xaraba qoyan. Pozucu basqınlar.