preambula : is. [fr.] Hər hansı bir qanunun, qərarın giriş hissəsi.