prefektura : is. [lat.]
1. Qədim Roma imperiyasında inzibati bölgü.
2. İnzibati ərazi vahidi.
3. Ərazi vahidinin idarəetmə orqanı.