pripiska : is. [rus.]
1. Əlavə yazma, artırma, olduğundan çox göstərmə.
2. Bilərəkdən saxtakarlıq etmə.