prodüser : is. [ing.] Filmlərin quruluşunu verən, kinostudiya rəhbəri.