prokat : [rus.] tex. Metalı fırlanan vallar arasında sıxmaqla emal etmə. Boru prokatı.