qüllə : is. [ər.]
1. Sütunşəkilli uca tikili, bina və s. Qüllənin zəngi vurdu. Paraşüt qülləsi. Televiziya qülləsi. Yanğın qülləsi. – ..Qüllələr günəşin şüaları altında qızıl taclar kimi parıldayır. M.Hüseyn.
2. Hərb gəmisində, tankda və s.-də topların yerləşdiyi zirehlənmiş hündür yer.