qünnə : is. [ər.] dilç. köhn. Burun səsi, burunda tələffüz olunan səs.