qürrəli : sif. Məğrur, kibrli, iddialı, təşəxxüs satan, lovğa. Qürrəli adam.