qıcıq : is.
1. Xarici mühitin orqanizmə, yaxud onun bir hissəsinə təsiri nəticəsində əmələ gələn təxərrüş halı. Bütün canlılar mühitin qıcıqlarına maddələr mübadiləsinin dəyişməsi ilə cavab verir, yəni reaksiya göstərir. M.Axundov. Orqanizmi gücü müxtəlif olan qıcıqların təsirinə alışdırmaq lazımdır. Babayev.
2. Bax qıdıq.