qılınclamaq : f. Qılıncla vurmaq, qılıncla çapmaq (kəsmək). ◊ Kölgəsini qılınclamaq – bax kölgə.