qıllıca : is.
1. Vəhşi.
2. bot. Taxıl fəsiləsinə aid birillik bitki.