qısır : sif. Müvəqqəti və ya həmişəlik doğmayan. Qısır inək.