qısırlamaq : f. Qısır qalmaq, doğmamaq, bala verməmək.