qısnaq :
1. is. Çox çətin girilə bilən yer.
2. sif. Tələsik, təcili, təxiredilməz. Qısnaq iş. _ Qısnağa salmaq – tələsdirmək, sıxışdırmaq.