qışqırtmaq : icb. Birinin qışqırmasına, bağırmasına, çığırmasına səbəb olmaq; bağırtmaq.