qızılböcək : is. zool. Rəngi tünd-yaşıl, üstü parıldayan xırda böcək.