qızılqurd : is. Atların bağırsaqlarında əmələ gələn qurd xəstəliyi.