qəbirqazan : is.
1. Ölüləri basdırmaq üçün qəbir qazan adam. Ay qəbirqazanlar; gedin ev tikin! Bu qəmli dərədə [“Qurd ağzı”nda] plan ki, yoxdur. N.Kəsəmənli.
2. zool. Qəbirləri eşib qazıyan bir cücü, həşərat. // Kaftar, goreşən, sırtlan.
3. məc. Ölüm gətirən, məhv edən, məhvini hazırlayan. Beləliklə, .. burjua quruluşu, “Manifestin” dili ilə desək, öz qəbirqazanlarını doğurmuşdur. F.Engelsdən.