qənnadı : is. Qənddən emal edilən hər növ şirniyyat. Qənnadı məmulatı. Qənnadı fabriki. – [Mirzə Qulam:] Yadımızdan çıxıb, – dedi, – burada bir yaxşı qənnadı mağazası var. Mir Cəlal. [Fidan] dedi ki, .. anası qənnadı fabrikində ustadır. İ.Məlikzadə.