qərb : is. [ər.]
1. Dünyanın, günəşin batdığı cəhəti. Günəş şərqdən çıxıb qərbdə batır. // Şərqə müqabil olan səmt, cəhət. Kəndin qərb tərəfi meşəlikdir. – Gedir qərbə tərəf hücumçəkənlər; Gedir qatar-qatar bombatökənlər. M.Rahim.
2. Günbatan istiqamətində yerləşən ölkələr, məmləkətlər, yerlər. Qərb ölkələri. Qərb ədəbiyyatı. Qərb musiqisi.