qaçılmazlıq : is. Qaçılması mümkün olmama; labüdlük.