qaşovlanmaq : məch. Qaşov çəkilmək, qaşovla təmizlənmək.