qabarma : “Qabarmaq1”dan f.is.
qabarma 2:
1.Qabarmaq2”dan f.is.
2. is. coğr. Dəniz suyunun səviyyəsinin vaxtaşırı olaraq qalxması, artması hadisəsi. Qərbi Avropanın şimal və qərb hissələrində böyük qabarma və çəkilmələr olur.