qadirlik : is. Bacarma, böyük qüvvət və qüdrət sahibi olma; qüdrət, bacarıq.