qamus : is. [ər. əsil mənası “dəniz, dərya”] Böyük lüğət kitabı; ensiklopediya.