qanıq : sif.
1. Qana yerikləyən, qana susamış, qana həris. // İs. mənasında. Sərt, azğın, bəd, quduz kimi it. Fit verdim getdilər, yaxınlaşıb nə gördüm, .. qanıq minib canavarın belinə, qarpıb boynunu dalısından. N.Vəzirov.
2. Həris, dadanmış, alışqan, vərdişli. _Qanıq etmək – dadandırmaq, alışdırmaq. Qanıq olmaq – həris olmaq, yerikləmək. Milçək qana qanıq olar. Qanıq salmaq – razı salmaq, təmin etmək, toxtatmaq.