qandırılmaq : məch. Anladılmaq, başa salınmaq, bildirilmək, öyrədilmək.