qanrılmaq : f. Çevrilmək, dönmək, üzünü çevirmək. Fərhad arabir qanrılıb geri baxır və döyüşçülərin nə cür gəldiyini yoxlayırdı. Ə.Vəliyev. Molla qanrılıb baxdı. O, əli şahinli xanın gəldiyini görüb, yola tərəf çevrildi. S.Rəhimov. Qulam güclə qanrılan boynunu döndərib Kəyana baxmağa çalışdı.. Ə.Əbülhəsən.