qanunvericilik : is. Qanun vermə işi. Qanunvericilik hakimiyyəti.