qapaqap : is. Bir-birinin əlindən, hərə bir tərəfdən dartışdırma, bir-birinin əlindən qapma; qapışdırma. [Səfər bəy:] Qapaqap yavıqlaşanda, yaraq-əsbab bilmirsən ki haradan tapıldı? M.F.Axundzadə. _Qapaqap düşmək – bir-birinin əlindən qapmaq, hərə bir tərəfdən qapışdırmaq.